Kościół i jej pisma

Abp Apaza

Opinia Arcybiskupa 

Arcybiskup diecezji, w której mieszka Catalina, był na bieżąco informowany o tym, co dotyczy jej i jej działalności. Na początku roku 1997 arcybiskup rodzinnego miasta Cataliny – Cochabamby – wyznaczył ją na Sekretarza Szóstej Eucharystycznej Konferencji Maryjnej, a owocem tej konferencji był Apostolat Nowej Ewangelizacji (ANE). W kwietniu 1998 r. Arcybiskup udzielił Imprimatur – czyli zgody na druk –  wszystkich ośmiu ksiąg orędzi otrzymanych przez Catalinę.

«Zezwalam na druk oraz dystrybucję i polecam te pisma jako materiał do medytacji i kierownictwa duchowego, odpowiadając na wezwanie Pana, który pragnie zbawić wiele dusz, ukazując im, że jest Bogiem Ży­jącym, pełnym miłości i miłosierdzia.»

Abp René Fernandez Apaza

Wiosną 1999 roku sieć telewizyjna FOX zbadała wydarzenia w Cochabamba, zajęła się zarówno krwawiącym posągiem Chrystusa, jak i tym co odnosiło się do Cataliny. Ujawniono wtedy zdumiewające wyniki niezależnych testów medycznych Cataliny w placówce medycznej w Meksyku, które odnosiły się do jej twierdzeń o mistycznych doświadczeniach.