Ostatnie słowa Pana Jezusa

Catalina Rivas

Z SYNAJU NA KALWARIĘ. Refleksje o ostatnich słowach Pana Jezusa

ISBN-10 83-86092-92-0
objętość: 80 stron (format: 142 x 204 mm)
rodzaj oprawy: broszurowa, foliowana, szycie drutem

Link do sklepu

IMPRIMATUR

Lektura książki „Z Synaju na Kalwarię” kreśli piękny plan dla całkiem nowego wzrostu duchowego. Nie znalazłem w jej treści nic, co przeczyłoby Pismu Świętemu jak również nic, co byłoby niezgodne z doktryną Kościoła. Znalazłem jedynie pojęcia i zasady, które mogą dopomóc wewnętrznemu ubogaceniu wierzącego. Z tego powodu udzielam mojego Imprimatur, prosząc naszego Stwórcę o Jego specjalnie błogosławieństwo dla każdego czytelnika.

San Vicente, El Salvador, 9 lutego 2004
podpisał José Oscar Barahona C. Biskup San Vicente
El Salvador, Ameryka Środkowa

Ze wstępu do książki abpa Apaza

W książce Cataliny, powstałej pod autentycznym na­tchnie­niem Bożym, znajdujemy głęboką refleksję o Męce Chrystuso­wej, a zwłaszcza o owych Siedmiu Słowach, które Pan Jezus przybity do Krzyża, wypowiedział, aby wezwać do nawrócenia rodzaj ludzki.

Echo wołania Bożego rozlega się po całym świecie i bę­dzie ono dźwięczało w każdym czasie i miejscu, mimo że więk­szość ludzi zatyka sobie uszy, aby ów głos przestał być dla nich słyszalny.

Catalina, wypełniając święte posłannictwo bycia „głosi­cielką Chrystusa”, chce zanieść Słowa Pańskie w każde miej­s­ce, do wszystkich środowisk, wszystkim ludziom całego świa­ta, aby zrozumieli, że jedyną rzeczą naprawdę konieczną w życiu człowieka, jest przyjaźń łącząca go z Bogiem.